Brandmeldinstallatie voorschriften en verplichtingen

Brandmeldinstallatie voorschriften en verplichtingen

Brandmeldinstallatie voorschriften en verplichtingen

1 dec. 2023

1 dec. 2023

1 dec. 2023

Nooduitgang EVM Vastgoedmanagement
Nooduitgang EVM Vastgoedmanagement
Nooduitgang EVM Vastgoedmanagement

Uw brandmeldinstallatie (BMI) moet voldoen aan wettelijke verplichtingen en andere voorschriften.

In deze blog zet EVM Vastgoedmanagement op een rij welke normen en regels er gelden voor de voorzieningen en de inspectie daarvan.

De voorschriften voor brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties zijn vastgelegd in Bouwbesluit 2012, NEN-normen en harmonisatie- en interpretatiedocumenten voor inspectie.

Deze brandproef wordt uitgevoerd voor het testen van rook- en hittemelders op grotere hoogte. Voor bijvoorbeeld het certificeren van de BMI (brandmeldinstallatie) of om te bepalen of er een aspiratieleiding moet worden aangelegd.

Bouwbesluit over de BMI

Bouwbesluit 2012 schrijft voor dat een bouwwerk zodanige voorzieningen heeft dat een brand tijdig wordt ontdekt, zodat aanwezigen ook tijdig kunnen vluchten. Voor een aantal gebruiksfuncties worden hiertoe brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties voorgeschreven.

Artikel 6.20 van het Bouwbesluit beschrijft via Bijlage I de gebruiksfuncties waarin een brandmeldinstallatie moet worden aangebracht. In die bijlage wordt onder meer ook de omvang van die installatie aangegeven. Die omvang moet vervolgens voldoen aan het gestelde in de norm NEN 2535, die daarmee dus een wettelijke status heeft. Artikel 6.23 beschrijft dezelfde eisen maar dan met betrekking tot de ontruimingsinstallatie en verwijst naar de norm NEN 2575.

Certificering BMI

De regelgeving over aanleg en onderhoud is met ingang van 2015 ingrijpend gewijzigd. Met ingang van 2015 geldt de regeling BMI-2011 die wordt beheerd door het CCV en bestaat uit een aantal deel-certificeringen. Zo wordt nu niet meer de gehele BMI gecertificeerd maar alleen nog op onderdelen.

Daardoor kunt u kiezen voor een niet-verplichte certificering voor de toegepaste apparatuur, een niet-verplichte certificering voor projectie en aanleg en een niet-verplichte certificering voor het, overigens wel verplicht, uit te voeren onderhoud. Hoewel de deel-certificeringen op zich dus niet verplicht zijn geldt in bepaalde, in het Bouwbesluit aangegeven, gevallen wel een verplicht inspectie certificaat. Dat verplichte inspectie certificaat krijgt u sneller en goedkoper indien u heeft gekozen voor de eerder aangegeven niet-verplichte deel-certificeringen.

Onderhoud BMI

In artikel 6.20 van het Bouwbesluit is behalve de aanleg van een BMI ook beschreven dat een BMI moet worden onderhouden en beheerd. Voor dat onderhoud en beheer wordt verwezen naar de normdelen NEN 2654-1 voor de brandmeldinstallatie en via artikel 6.23 naar de NEN 2654-2 voor de ontruimingsinstallatie. Beide normdelen hebben daarmee dus ook een wettelijke status verkregen. Ook hier is weer verschil gemaakt tussen een installatie met en zonder een verplicht inspectie certificaat. Het normdeel NEN 2654-1 is met ingang van mei 2015 herschreven waardoor de vorige uitgave uit 2002 formeel is komen te vervallen. De verwijzing in het Bouwbesluit is echter nog wel naar artikelen in de norm NEN 2654-1 uit 2002.

Beide normdelen beschrijven de ten minste uit te voeren onderhoudswerkzaamheden aan de brandmeld- en ontruimingsinstallatie, te verrichten door respectievelijk de Beheerder (opgeleid persoon) van de installatie en de onderhoudende partij. De eigenaar van een gebouw waarin een BMI is aangebracht is derhalve verplicht een Beheerder BMI te benoemen. Deze persoon dient, na een korte opleiding, de dagelijkse taken te kunnen verrichten die tot gebruik en onderhoud behoren, zoals in- en uitschakelen van meldergroepen, eenvoudige controles van de apparatuur en het invullen van het verplicht bij te houden logboek.

Contract voor onderhoud en certificering

EVM kan zorgen voor het onderhoudscontract en de certificering. Er zijn 2 verschillende certificeringen: een door middel van het jaarlijkse onderhoud, dat is het onderhoudscertificaat, of certificering door een onafhankelijk inspectiebureau. Keuze is afhankelijk van oppervlakte en doormelding naar PAC particuliere alarmcentrale of alarmcentrale met opvolging.

Meer weten? Neemt u vooral contact op met Edwin van der Leije.

Klaar voor een persoonlijk advies?

Laat hier uw naam en telefoonnummer achter en wij nemen persoonlijk contact met u op om uw vastgoedvragen te bespreken. Een helder antwoord is slechts één telefoontje verwijderd.