Brandveiligheid: is uw keuring actueel?

Brandveiligheid: is uw keuring actueel?

Brandveiligheid: is uw keuring actueel?

1 dec. 2023

1 dec. 2023

1 dec. 2023

Brandhaspel EVM Vastgoedmanagement
Brandhaspel EVM Vastgoedmanagement
Brandhaspel EVM Vastgoedmanagement

U wilt er liever niet aan denken: brand in uw pand.

Jammer genoeg denken we soms ook niet aan het nemen van de maatregelen om de ellende zo veel mogelijk te beperken: goede en actueel gekeurde brandmelders en brandblusmiddelen.

De gevolgen zijn erg vervelend: grote schade die (deels) voorkomen had kunnen worden én een verzekering die niet uitkeert.

Om van de persoonlijke risico’s nog maar te zwijgen…

Brandveiligheidseisen

Met name leegstaand vastgoed vraagt erom alert te zijn op regelmatige inspectie van onder meer de keuring van de brandblussers en/of brandslanghaspels, rookmelders en noodverlichting. Anders is de kans groot dat de keuring verloopt, en dan voldoet u niet aan de brandveiligheidseisen.

In het Bouwbesluit 2012 en NEN-EN 671-2:2012 staat precies aangegeven aan welke eisen de constructie van een gebouw moet voldoen in verband met brandveiligheid. Gemeenten stellen meestal aanvullende voorwaarden die zijn vastgelegd in gemeentelijke voorschriften en bouwverordeningen.

Jaarlijkse inspectie en keuring

Kleine blusmiddelen, zoals brandblussers en/of brandslanghaspels, vallen onder het Bouwbesluit 2012 Artikel 6.28. Alle brandslanghaspels, draagbare en verrijdbare blustoestellen moeten minimaal één keer per jaar geïnspecteerd en gekeurd worden. Hiervoor gelden de normen uit NEN-EN 671-3.

Het stilstaande water in brandslangen kan bij bepaalde temperaturen legionellabacterie huisvesten. Om besmetting van legionella tegen te gaan, moeten de hoofdkranen van de brandslanghaspels zijn verzegeld.

Controle noodverlichting

Als eigenaar van het (leegstaande) vastgoed bent u ook verantwoordelijk voor een betrouwbare noodverlichtingsinstallatie die ervoor zorgt dat mensen het pand veilig kunnen verlaten bij calamiteiten. Noodverlichting is een veiligheidsinstallatie en valt daarom onder een periodieke onderhoudsplicht. Dit is opgenomen in zowel het Bouwbesluit 2012, de Bouwverordening als in de Arbo-wet. Lees ook de blog Noodverlichting, gaat er bij u een lampje branden?

Heeft u hulp nodig bij de inspectie en het onderhoud aan uw vastgoed?
Neem dan contact op met Edwin van der Leije.

Klaar voor een persoonlijk advies?

Laat hier uw naam en telefoonnummer achter en wij nemen persoonlijk contact met u op om uw vastgoedvragen te bespreken. Een helder antwoord is slechts één telefoontje verwijderd.