Korte en hevige buien: houdt u het droog?

Korte en hevige buien: houdt u het droog?

Korte en hevige buien: houdt u het droog?

1 dec. 2023

1 dec. 2023

1 dec. 2023

Dakgoot EVM Vastgoedmanagement
Dakgoot EVM Vastgoedmanagement
Dakgoot EVM Vastgoedmanagement

Uw dak is goed onderhouden en de afvoeren kunnen ongehinderd het regenwater kwijt. Maar in deze periode van het jaar zijn de regenbuien korter en heftiger waardoor de hoofdafvoer de hoeveelheid water af en toe niet meer kan verwerken.

Dan loopt het water bijvoorbeeld terug op het dak. En dan blijkt het dak toch vaak minder waterdicht dan u dacht.

U krijgt lekkages, en wanneer het water zelfs over de rand loopt verschijnen er strepen op de ramen en gevels. Of het water stroomt de kruipkelders of zelfs de woon- of werkruimtes in.

Inpandig en uitpandig

Sommige panden hebben inpandige hemelwaterafvoeren. Zijn die nog in orde? Oude systemen die geïsoleerd zijn kunnen rotten door condens tussen de pijp en het isolatiemateriaal, en dat blijft onzichtbaar. Laat deze systemen controleren zodat u in actie kunt komen voordat er lekkages ontstaan.

Uitpandig kunt u de oplossing allereerst zoeken in goed aangesloten en schone hemelwaterafvoeren. Verwijder het blad bij de bladvangers en houd de korfjes schoon.

Een oplossing die geen oplossing is

Vaak wordt er als ‘oplossing’ een extra pijpje aan de afvoer toegevoegd, om het water verder van de gevel af te lozen. Maar dat zorgt weer voor andere problemen. Voorbijgangers hebben er last van. Onder de bestrating spoelt het zand weg waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. En het water loopt natuurlijk ook gewoon terug naar het pand waar het alsnog schade veroorzaakt.

Spuwers zijn dan weer wel een goede oplossing: zij voeren het water op het dak af wanneer dat een bepaalde hoogte bereikt, om te voorkomen dat het dak onder het gewicht van de watermassa bezwijkt.

Maar u kunt ook even uitzoomen en het probleem vanuit breder perspectief bekijken.
In gebieden met veel bestrating en weinig groenstroken neemt de bodem zelf geen water op en moet al het hemelwater via het riool worden afgevoerd. Door de verstening te verminderen, zal het water bij korte en hevige buien dus gemakkelijker worden verwerkt.

Ook kunt u een drain maken naar een buffergedeelte, waarin het water wordt opgeslagen zodra het niet meer op de normale manier weg kan. Het water komt op deze piekmomenten in een tank terecht, en wordt later gefaseerd afgevoerd. Dit ontlast het riool en voorkomt overstromingen en lekkages. Maar het opgevangen water kan natuurlijk ook gebruikt worden om uw nieuwe groenstrook of de plaatselijke voetbalvelden te besproeien.

Klaar voor een persoonlijk advies?

Laat hier uw naam en telefoonnummer achter en wij nemen persoonlijk contact met u op om uw vastgoedvragen te bespreken. Een helder antwoord is slechts één telefoontje verwijderd.